Bærekraft

LANDS AS ble etablert i 2000. Med mange år i bransjen har vårt arkitekt-og ingeniørkontor etablert seg som en pålitelig aktør i markedet. Vår brede kompetanse gjør oss i stand til å håndtere både små og store prosjekter på en bærekraftig, effektiv og rasjonell måte.

Visjon

Vi ser for oss et fremtidig boligmarked der bærekraftige verdier og hensyn er sentrale i alle aspekter av husdesign og bygging.

Vår visjon er å lede an i denne utviklingen ved å tilby innovative huskonsepter som kombinerer miljøvennlige materialer, energieffektive løsninger og funksjonell design for å skape boliger som ikke bare er vakre, men også respekterer planeten og dens ressurser.

Vi ønsker å inspirere en ny generasjon av boligeiere til å velge bærekraftige alternativer og sette et positivt eksempel for fremtidige boligprosjekter. Med vår visjon for bærekraftighet og kreativitet, ser vi frem til å forme boliglandskapet for en mer bærekraftig fremtid.

Strategi

Vi skal være en bærekraftig bedrift som tar en helhetlig tilnærming til boligutvikling med formål om å minimere miljøpåvirkningen, fremme sosialt ansvar og skape boliger som er økonomisk levedyktige.

Gjennom integrasjon av bærekraftige prinsipper i alle aspekter av virksomheten, fra design og materialvalg til konstruksjon og drift, skal bedriften lede an i utviklingen av fremtidens boligløsninger. Dette inkluderer bruk av energieffektive løsninger, miljøvennlige materialer, og sosialt ansvarlige praksiser. Gjennom kontinuerlig innovasjon skal vi tilby kvalitetsboliger som oppfyller dagens behov uten å kompromisse fremtidige generasjoners behov.

Ved å engasjere kunder, forhandlere og samarbeidspartnere, og ved å forplikte seg til kontinuerlig forbedring og læring, skal bedriften være en positiv bidragsyter til en mer bærekraftig fremtid for alle.

Bevissthet

Dagens boligmarked preges av en rekke faktorer som påvirker både tilbud og etterspørsel, og som har stor innvirkning på prisutviklingen. Blant disse faktorene er en økende urbanisering, befolkningsvekst, rentejusteringer, tilgang på kreditt, og endringer i arbeidsmønstre og livsstiler.

Samtidig har inflasjonen, som måles ved økningen i den generelle prisindeksen for varer og tjenester over tid, også hatt en betydelig innvirkning på boligmarkedet.

Hvordan kan LANDS AS jobbe aktivt for å være foretrukket og landsdekkene i dagens og fremtidens boligmarked?

Bærekraftsmål

FN-mål 3

God helse og livskvalitet

FN-mål 8

Anstendig arbeid og økonomisk vekst

FN-mål 9

Industri, innovasjon og infrastruktur

FN-mål 11

Bærekraftige byer og lokalsamfunn

FN-mål 12

Ansvarlig forbruk og produksjon

FN-mål 13

Stoppe klimaendringene

FN-mål 15

Livet på land

FN-mål 17

Samarbeid for å nå målene

Har du noen spørsmål?

ta kontakt